Spojená škola internátna

Partizánska 52

Svidník

logo right

Navigácia

Príprava žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pre ich začlenenie sa do spoločnosti je hlavným cieľom Spojenej školy internátnej vo Svidníku. Tradície školy zaväzujú k pokračovaniu v dobrých výsledkoch práce so žiakmi s mentálnym postihnutím, k rozvíjaniu a šíreniu dobrého mena školy, ktorá od roku 1965 do týchto čias dokázala svojimi výsledkami vo výchovno - vzdelávacom procese, že práca so žiakmi na ich začlenení sa do spoločnosti je vďaka kvalitným pedagógom úspešná.

Mgr. Vladimír Kaliňák, riaditeľ školy

Budova školy SŠI Svidník.

Organizačné zložky a súčasti Spojenej školy internátnej Svidník

  • Špeciálna materská škola
  • Špeciálna základná škola a jej súčasti:
    • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
    • Školský internát
    • Školské stravovacie zariadenie
  • Odborné učilište
  • Praktická škola